Matematyka
patryczek1334
2017-06-22 00:46:54
Pomocy...na jutrooooo!!!!!z góry dziękuję ------------------------------------------------- ZADANIE 1. Samochód poruszający sie z prędkością v=20m/s w czasie t=15 min pokona drogę rowną: A.15km B.16km C.18km D.20km ------------------------------------------------- ZADANIE 2. W podanym wyrażeniu wyłącz wspólny czynnik przed nawias . A.2x+4y-6z= B.ax-7x+cx= C.-4xy+8xyz-2yz= ------------------------------------------------ ZADANIE 3. Oblicz wartość liczbowa wyrażenia dla x=-2, y=-1. A.1/2xy^2 B.-1/3x^2y C.2 2/3 (x^2-y^2)*xy^2 -------------------------------------------------- ZADANIE 4. Oblicz pole trojkata prostokatnego ,którego przyprostokatne mają długość 6,5 cm i 2 dm. Z GÓRY DZIĘKUJĘ I BARDZO PROSZĘ ,ABY BYŁY ROZWIĄZANIA (JEŚLI OCZYWISCIE POTRZEBA )
Odpowiedź
cherry803
2017-06-22 03:48:29

Zadanie wykon am w załączniku

Kumczyca
2017-06-22 03:49:44

[latex]1.\v = 20frac{m}s} = 20cdotfrac{0,001km}{frac{1}{3600}h}=72frac{km}{h}\t = 15 min = frac{15}{6} h = frac{1}{4} h\\s = vcdot t = 72frackm}{h}cdotfrac{1}{4}h = 18 km\\Odp. C.[/latex] [latex]2.\a) 2x+4y-6z = 2(x+2y-3z)\\b) ax-7x+cx = x(a-7+c)\\c) -4xy+8xyz-2yz = -2y(2x-4xz+z)[/latex] [latex]3.\dla: x = -2, y = -1\\a)\frac{1}{2}xy^{2}=frac{1}{2}cdot(-2)cdot(-1)^{2} = -1cdot1 = -1\\b)\-frac{1}{3}x^{2}y = -frac{1}{3}cdot(-2)^{2}cdot(-1) = -frac{1}{3}cdot4cdot(-1) = frac{4}{3} = 1frac{1}{3}\\c)\2frac{2}{3}cdot(x^{2}-y^{2})cdot xy^{2}=frac{8}{3}cdot[(-2)^{2}-(-1)^{2}]cdot(-2)(-1)^{2}=\\=frac{8}{3}(4-1)cdot(-2)cdot1=frac{8}{3}cdot3cdot(-2) = 8cdot(-2) = -16[/latex] [latex]4.\a = 6,5 cm\b = h = 2 dcm = 20 cm\\P = frac{1}{2}ah\\P = frac{1}{2}cdot6,5cmcdot20cm = 65 cm^{2}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź