Matematyka
LadyFashion
2017-06-22 01:55:14
1. Oblicz [latex]log_{3} (log30-log3)[/latex]
Odpowiedź
13patryk13
2017-06-22 03:55:47

[latex]log_3(log_1_0 (frac{30}{3}) )=log3(log_1_010)=log_31=0[/latex] Używam tutaj wzoru na odejmowanie logarytmów o wspólnej podstawie.

Asiulka174
2017-06-22 03:57:02

[latex]log_{3} (log30-log3)=log_3left(logleft(frac{30}{3} ight) ight)=log_3(log10)=log_31=0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź