Matematyka
bociek000
2017-06-22 02:02:04
Rozwiąż równanie. |4-|6-2x|| = |2x-6|-4 i oblicz log3 10, jeśli log24=a i log2=b Liczę na szybką odpowiedź!!!
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 03:58:21

[latex]|4-|6-2x||=|2x-6|-4[/latex] [latex]|4-|-(2x-6)||=|2x-6|-4[/latex] [latex]|4-|2x-6||=|2x-6|-4[/latex] [latex]4-|2x-6|leq0[/latex] [latex]|2x-6|geq4[/latex] [latex]2x-6leq-4lor2x-6geq4[/latex] [latex]2xleq2lor2xgeq10[/latex] [latex]xleq1lor{x}geq5[/latex] [latex]xin(-infty,1]cup[5,+infty)[/latex] ----------------------------------------------------------------- [latex]log24=log(8cdot3)=log8+log3=log2^3+log3=3log2+log3[/latex] [latex]log3=log24-3log2[/latex] [latex]log3=a-3b[/latex] [latex]log_3 10=cfrac{1}{log3}=cfrac{1}{a-3b}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź