Matematyka
Paulina000
2017-06-22 02:15:44
Zapisz w postaci wyrażenia algerbaicznego liczbę trzycyfrową, której cyfrą setek wynosi x, cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry setek, a cyfra jedności jest trzy razy większa od cyfry setek. Podziękowania prosto z serca dla osoby, która to zrobi.. :)
Odpowiedź
magzeb
2017-06-22 03:56:29

X+2+X+3X=5X+2  Myślę że to tak powinno wyglądać ;)

honoratax33
2017-06-22 03:57:44

Jak podziękowania prosto z serca to muszę zrobić. x - cyfra setek szukanej liczby x+2 - cyfra dziesiątek liczby, o 2 większa od cyfry setek 3x - cyfra jedności liczby, 3 razy większa od cyfry setek W zapisie dziesiętnym wartość liczby wynosi a₁·10⁰+a₂·10¹+a₃·10²+...+aₙ·10ⁿ⁻¹, gdzie a₁, a₂, a₃, ..., aₙ to kolejno cyfry jedności, dziesiątek, setek itp. Stąd wartośc szukanej liczby wynosi 100x+10(x+2)+3x=100x+10x+20+3x=113x+20, gdzie x ∈ {1, 2, 3} są tylko trzy takie liczby: 133, 246 i 359

Dodaj swoją odpowiedź