Geografia
WheresYourDignity
2017-06-22 03:58:14
[SIÓDMA KLASA] Wymień dwa gospodarcze zastosowania ropy naftowej.
Odpowiedź
mefi146
2017-06-22 04:51:42

Ropę naftową wykorzystuje się do produkcji paliw: benzyny, oleju napędowego, a także do produkcji oleju opałowego, którym wykorzystuje się w celach grzewczych. Ropę naftową używa się także do uzyskiwania energii elektrycznej.

Dodaj swoją odpowiedź