Geografia
Jaro1962
2017-06-22 04:11:54
[SIÓDMA KLASA] Rozpoznaj proces i podpisz poszczególne etapy.
Odpowiedź
frizbon6
2017-06-22 06:15:45

Jest to powstawanie dolin. 1. W wyniku erozji rzecznej powstaje dolina V-kształtna. 2. Lodowiec górski poszerza i pogłębia dolinę rzeczną. 3. Po wytopieniu się lodowca górskiego pozostaje dolina U-kształtna.

Dodaj swoją odpowiedź