Geografia
Piter0227
2017-06-22 04:39:14
[SIÓDMA KLASA] Na zadanie z geografii wymień typy lodowców.
Odpowiedź
Klaudia00000
2017-06-22 04:57:06

Wyróżniamy dwa główne typy lodowców: 1. lodowce górskie - które występują głównie w górach 2. lądolody - czyli pokrywy lodowe o dużej grubości, które zajmują powierzchnie liczące tysiące kilometrów kwadratowych.

Dodaj swoją odpowiedź