Geografia
juliaola22
2017-06-22 04:52:54
[SIÓDMA KLASA] Omów degradację wód Bałtyku.
Odpowiedź
Crokos
2017-06-22 05:24:14

Do Bałtyku dostają się szkodliwe substancje, głównie z powodu wody trafiającej tam z rzek, np.: - substancje toksyczne, jak metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), produkty ropopochodne - substancje biogeniczne (azot, fosfor) - bakterie i wirusy chorobotwórcze  Zanieczyszczenia trafiają ze ścieków, z pól uprawnych, z wycieków ropy naftowej ze statków i platform wiertniczych. Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest eutrofizacja wód.

Dodaj swoją odpowiedź