Geografia
fazik221
2017-06-22 05:06:34
[SIÓDMA KLASA] Jak dzielimy skały ze względu na pochodzenie?
Odpowiedź
ewelkaa11
2017-06-22 06:24:49

Ze względu na pochodzenie skały dzielimy na: 1. Skały magmowe: a) głębinowe (z magmy): - granit - gabro b) wylewne (z lawy): - bazalt - andezyt - pumeks 2. Skały osadowe: a) okruchowe: - luźne: ił, less, piasek, żwir - zwięzłe: piaskowiec, zlepieniec, glina b) pochodzenia organicznego: - torf - węgiel brunatny - węgiel kamienny - ropa naftowa - wapień c) pochodzenia chemicznego: - sól kamienna - sól potasowa - gips - wapień 3. Skały przeobrażone (metamorficzne) a) marmur b) gnejs c) kwarcyt

Dodaj swoją odpowiedź