Geografia
tygrysek05
2017-06-22 05:33:54
[SIÓDMA KLASA] Przedstaw najważniejsze funkcje lasów.
Odpowiedź
p18s92
2017-06-22 10:00:09

Funkcje lasów: - siedliska różnorodnych gatunków roślin i zwierząt - pochłaniają tlenek węgla(IV) i produkują tlen - chronią gleby przed niszczeniem i wyjałowieniem - zapobiegają powodziom poprzez magazynowanie wód - dostarczają drewno, które wykorzystywane jest w przemyśle - dostarczają runo leśne: grzyby, owoce leśne - miejsce wypoczynku i rekreacji

Dodaj swoją odpowiedź