Geografia
a34
2017-06-22 05:40:44
[SIÓDMA KLASA] Co to są czynniki klimatotwórcze?
Odpowiedź
ola1888
2017-06-22 09:24:26

Czynniki klimatotwórcze są to czynniki, które wpływają na kształtowanie się klimatu danego regionu. Należą do nich m.in. szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, przebieg i charakter prądów morskich. Z ich powodu warunki klimatyczne na Ziemi są bardzo zróżnicowane. Klimaty układają się strefowo, stąd mamy pięć stref klimatycznych, a w ich obrębie wyróżniamy odrębne typy klimatu.

Dodaj swoją odpowiedź