Geografia
agulka13
2017-06-22 05:47:34
[SIÓDMA KLASA] Jak dzielimy skały ze względu na sposób powstania?
Odpowiedź
ananan
2017-06-22 11:03:19

Ze względu na sposób powstania skały dzielimy na: - magmowe - utworzone z magmy lub lawy - osadowe - powstałe z okruchów innych skał, z obumarłych organizmów lub wskutek procesów chemicznych - przeobrażone (metamorficzne) - utworzone ze skał magmowych i osadowych przeobrażonych w wyniku oddziaływania bardzo wysokiej temperatury oraz ogromnego ciśnienia

Dodaj swoją odpowiedź