Chemia
szycha971
2017-06-22 06:08:04
Zapisz wzór tripeptydu zapisanego w skrócie Gly-Ala-Ala
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 12:35:06

Wzór znajduje się w załączniku... (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź