Matematyka
oozzii
2017-06-22 06:35:24
zad10 Pierwiastek √1 11/25 jest równy : A. 5/6 B.6/5 C. 18/25 D.36/25 zad9 Tylko jedna z podanych liczb jest liczbą wymierną.Która? A.∛4 B.√6 1/4 C. ∛ 9/4 D.√7 zad8 a) √64 - ∛-125 b) 3√ 1/25 + √36/3 c) ∛9×√9 d)√10√10√100 e)√100 - √64 + √100 - 64 f) √900 : ∛8 + √81 zad7 Która równość jest fałszywa? A.√21 × √7=7√3 B. 5√10:√2=25 C.∛-8:∛4=-∛2 D.2∛-12×∛2=4∛3 zad6 Bok kwadratu, którego pole wynosi 900m² ma długość: A.30cm B. 3dm C. 30m D. 300m zad5 usuń niewymierności z mianownika: a) 25/√5 b)-4√22/3√11 zad 4 Pole prostokąta o bokach długości 2√13 i 2√26 wynosi: A. 52 B. 4√39 C.52√2 D.4√26 zad3 oblicz: a) ∛27 + √49 b)∛5² +100 c)√15² + ∛9³ d) √3 × √27 + 2∛50 × ∛20 e) √45 +√5/√5 Daje Naj za pomoc
Odpowiedź
lwerkds
2017-06-22 08:22:53

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź