Historia
xxtoskafkaxx
2021-01-13 18:34:44
Jakie są 3 metody walki kościoła z reformacją ? Jak można w punktach :)
Odpowiedź
daria4567
2021-01-13 21:06:43

1. nakłanianie wiernych Kościoła, szczególnie monarchów i panów feudalnych, do aktów prześladowania wobec tych, którzy zdecydowali się wyznawać religie reformowane 2. częste nakładanie klątw papieskich (ekskomunika) na osoby, które wykazują wrogie nastawienie wobec religii katolickiej 3. powołanie Świętej Inkwizycji, którą powołano w 1542 roku, która zaczęła zajmować się kwestiami herezji.

skoczek14
2021-01-13 21:07:58

jlepsza!Metodą walki z reformacją była kontrreformacja ,czyli odnowa Kościoła (reforma katolicka).Kontrreformacja rozpoczęła się podczas obrad soboru w Trydencie (1545-1563).Do najważniejszych uchwal soboru zaliczamy potępienie poglądów Lutra.Potwierdzono,ze papież jest głową Kościoła oraz uporządkowano administrację kościelną.Z reformacją walczono różnymi metodami.Jedną z nich było ograniczenie swobody druku pism protestanckich.Wprowadzono Indeks ksiąg  zakazanych.Wznowiona została działalność sądów inkwizycyjnych.Ważną rolę odegrał też zakon jezuicki Konsekwencją kontrreformacji była wzmocnienie dyscypliny,usunięto naduzycia ,ujednolicono liturgię i określono dogmaty.

Dodaj swoją odpowiedź