Historia
moninka1
2021-01-13 19:02:04
napisz dwa przykłady organizacji zajmujących się pomaganiem ludziom cierpiącym i chorym i napisz dwa przykłady takiego pomagania
Odpowiedź
Konto usunięte
2021-01-13 22:37:12

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO- zwalczanie epidemii groźnych chorób , ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Polski Czerwony Krzyż (PCK)-Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych

natalka1187
2021-01-13 22:38:27

Caritas -Jest to Katolicka organizacja charetatywną działająca zarówno w Polsce , jak i na całym świecie. Pajacyk-Polska organizacja pomagająca dzieciom głodującym co roku poszerza obszar swoich działań w całej Polsce.Dzięki zbiórką żywności jakiś % dzieci w Polsce cieszy się świętami bąć innymi chwilami spędzonymi w dostatku. Wielka Orkiestra świątecznej pomocy-co roku pomaga dzieciom w Polsce zbierając pieniądze poprzez licytacje artykułów i przedmiotów znanych osób dzięki zebranym pieniądzom,kupują sprzęt który jest niezbędny do ratowania małych dzieci chorych na arytmie serca i innych różnych rzadkich chorób których nie da się zdjagnozować i wyleczyć bez pewnych urządzeń

Dodaj swoją odpowiedź