Chemia
palka12222
2021-01-13 19:43:04
napisz równanie reakcji propenu z manganianem(VII) potasu w wodzie
Odpowiedź
Słodka145
2021-01-14 01:52:42

2KMnO4 + 3CH2=CH-CH3+ 4H2O ---> 3CH2(OH)-CH(OH)-CH3 + 2KOH + 2MnO2 Mn(VII) + 3e ---> Mn(IV)    /*2 2C(-II) - 2e ---> 2C(-I)      /*3

Dodaj swoją odpowiedź