Biologia
kamaxD12
2021-01-13 19:56:44
Proszę o pomoc daje 75 pkt. za linki itd. oznaczam jako spam
Odpowiedź
bebu6
2021-01-14 00:11:26

5. c.kropidlak, pędzlak d. wielokomórkowe tworzace owocnik np.  pieczarka polna 6. Mikoryza jest to symbioza grzyba z korzeniami niektórych roslin. Grzyby pobierają od rośliny związki organiczne, jednocześnie ułatwiając jej pobieranie wody i związkówz z gleby. 7. blaszek lub rurek - sluży do rozmnażania 8.  a. saprobiontyzm  b. pasożytnicze helotyzm 9.  Buuławianka czerwona, synchrytium, olpidium 10.grzybice 11. zakazenia 12. tlenowo 13. a. fragmentacja - u porostów b. podział komórki- u jednokomórkowców  c. pączkowanie - drożdże  d. zarodniki - pleśniak biały  14.  Przez wiatr, wode, zwierzeta i autochorie, 15.  glon i grzyb. Grzyb daje schronienie, dostarcza wodę i związki mineralne, jednocześnie pobierając związki organiczne, uniemożliwiając rozrost i rozmnażanie płciowe.  16. w większości przypadków mają budowę warstwową. Strzępki grzyba  tworzą warstwę ochronną, zwaną korową, znajdującą się na górnej i dolnej powierzchni porostu. Glony rozwijają się przy jego górnej powierzchni, gdzie mają dostęp do światła.  17. a. skorupiaste  -  plechy płaskie i ściśle przerastające podłoże np. wzoerzec geograficzny b. listkowate - spłaszczone, plechy łatkowate, zazwyczaj nie przylegające do podłoża tak ściśle np. pawężnica drobna c. krzaczkowate - rosnące pionowo i tworzące liczne rozgałęzienia. np. brodaczka kępkowa 18. a. W rejonie arktyki stanowią główne źródlo pokarmu dla Karibu i reniferów.  b. są często organizmami pionierskimi i mają ważną rolę w powstawianiu gleby  c.  niektóre ptaki wykorzystują je do budowy gniazd, np. zięba. 19. ponieważ są wrażliwe na substancje toksyczne (nie mają mozliwości wydalania pobranych pierwiastków). 20. saprobiontyczne,  glonami, antybiotyków, witamin, chleb, wina, serów pleśniowych i kefirów, naloty pleśni, roślin, chwościk buraka,  pokarmem, symbiozie, 

Dodaj swoją odpowiedź