Matematyka
sawkar123
2021-01-14 06:39:04
Rozwiąż zadanie : Punkty D, E i F są środkami boków trójkąta równoramiennego ABC. Boki trójkąta DFE są równoległe do odpowiednich boków trójkąta ABC. Uzasadnij, że trójkąt EBF, DEF i DFC są przystające do trójkąta AED.    
Odpowiedź
karalajna
2021-01-14 06:46:08

trójkąty EBF, DEF i DFC są przystające do trójkąta AED ponieważ skala boków tych trójkątów po skróceniu będzie taka sama , oraz miary kątów naprzemianległych są sobie równe

Dodaj swoją odpowiedź