Historia
Derka14
2021-01-14 07:26:54
Przyczyny wybuchu II wojny światowej przez politykę  państw totalitarnych
Odpowiedź
KupMiHelloKitty
2021-01-14 09:32:21

- Żądania terytorialne Niemiec. - Chęć stworzenia tzw. "Lebensraum", przestrzeni życiowej dla Niemców. - Dążenie do Związku Radzieckiego do ekspansji komunizmu w Europie. - Chęć zdobycia przez mocarstwa totalitarne (głównie Włochy) kolonii w Afryce.  - Chęć zdobycia przez Niemcy statusu "supermocarstwa"

aga43
2021-01-14 09:33:36

Do jednej z przyczyn II wojny światowej zalicza się  postanowienia traktatu wersalskiego.który nałożył na Niemcy zbyt duże ciężary oraz pozbawił ich znacznych terytoriów. Niedopuszczenie ZSRR do stanowienia w traktacie wersalskim co doprowadziło do zbliżenia tych państw.W następstwie czego Niemcy korzystały z pomocy ZSRR w zakresie łamania ograniczeń zbrojeniowych Polika ustępstw wobec jawnego grabienia terytoriów innych państw (włączenie Austrii, Sudetów). Zbrojenie Nadrenii. Powstanie nowej odmiany faszyzmu nazizm (Wprowadzenie polityki wyższości rasowej Deuschland uber alles, a co za tym idzie uznanie że Niemcy winni dostać wszystko czego chcą a inne narody są winne problemów niemieckich i powinny za to zapłacić) Wprowadzenie nazizmu jako kierunku polityki państwa.Stworzenie państwa totalitarnego. Pakt Ribbentrop-Mołotow ( w dużej mierze upewnił Niemców o bezkarnym zaatakowaniu Polski) Dyktatura Adolfa Hitlera (ograniczyła a później zniszczyła przeciwników politycznym. Dążenie do ekspansji.

Dodaj swoją odpowiedź