Polski
olusmk
2021-01-14 11:39:44
Który punkt regulaminu najtrudniej byłoby ci przestrzegać. Tu są punkty regulaminu: 1.Przestrzegać zasad obowiązujących podczas zabaw. 2.Wywiązywać się ze swoich obowiązków. 3.Szanować siebie i innych. 4.Prawdomówność. 5.Zawsze przyznawać się do winy. 6.Nie zabierać rzeczy młodszym i słabszym. 7.Bronić młodszych i słabszych. 8.Szanować symbole Placu Broni.
Odpowiedź
1982
2021-01-14 12:03:50

2.             Dlatego, poniewż czasami ktoś może o tym zapomnieć, więc  niezawsze można się z tego wywiązać

Dodaj swoją odpowiedź