Historia
lipek1151
2021-01-14 12:27:34
Wymień skutki powstania styczniowego. a) b) c) d) e)
Odpowiedź
miedziana
2021-01-14 19:08:54

a) wysiedlanie Polaków b)zsyłki na Syberię c)śmierć wielu powstańców d)zwiększenie prześladowań

adamek001
2021-01-14 19:10:09

a)zsyłki na sybir b)zapanował terror c)skazywano niewinnych ludzi na śmierć d)nałożono specjalną opłatę na ludzi któzy wspierali powstanie e)konfiskata mienia

Dodaj swoją odpowiedź