Historia
edyta14
2021-01-14 12:34:24
Co to jest ?  Monarchia stanowa -  Demokracja szlachecka - Republika demokratyczna  -  Ustroj socjalistyczny.       Pomozcie , potrzebuje tego na teraz ;)
Odpowiedź
Konto usunięte
2021-01-14 16:03:50

,Monarchia stanowa - forma sprawowania rządów, związana z wyodrębnieniem grup społecznych, takich jak duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Demokracja szlachecka jest to ustrój polityczny Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wykształcił się on pod koniec XV wieku. Gwarantował on stanowi szlacheckiemu prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa. Republika Demokratyczna to ustrój, w którym każda z władz ma określone prawa i obowiązki. Najczęściej w republice demokratycznej władzę sprawują:* Prezydent* Parlament i Samorządy Lokalne* Sądy niezawisłe. Socjalizm ustrój - system społeczno-gospodarczy,

Dodaj swoją odpowiedź