Matematyka
condom
2021-01-14 12:54:54
Napisz wzór pola i wzór obwodów  figur płaskich[wszystkich] {kl 1 gim]
Odpowiedź
Konto usunięte
2021-01-14 14:01:35

Kwadrat:  Pole= a*a = a² Obwód= 4*a Prostokąt: P= a*b O=2*a+2*b Romb: P= (e*f)/2 P= 1/2*d1*d2 O=4*a Równoległobok: P= a*h O= 2*a+2*b Trapez: P= (a+b)/2 * h O= a+b+c+d Trójkąt: P= 1/2*a*h O= a+b+c Trójkąt równoboczny: P= (a²√3)/4 O= 3*a Koło: P= π * r² O= 2*π*r

konio93
2021-01-14 14:02:50

W załączniku. Liczę na NAJ. Jeszcze prostokąt :  P = ab a ; b - boki  Obw. = 2a + 2b

Dodaj swoją odpowiedź