Historia
hejkamalenka
2021-01-14 13:22:14
wytłumacz jakie znaczenie miało dla szlachty zatwierdzenie uchwały nihil novi
Odpowiedź
przemo1996
2021-01-14 15:38:15

Oto chodzilo że król nic nie mógł wprowadzić bez zgody szlachty

Dodaj swoją odpowiedź