Matematyka
fjgh
2021-01-14 15:59:24
Jeden talerz głęboki kosztuje  g  zł, a jeden talerz płaski  p  złotych i  t  groszy. Zestaw obiadowych składa się z talerza głębokiego i płaskiego. Ile złotych trzeba zapłacić za  n  kompletów złożonych z tuzina zestawów obiadowych?
Odpowiedź
piotras111
2021-01-14 20:27:26

g - talerz głęboki (zł) p - talerz płaski (zł) t - talerz płaski (gr) n - komplet tuzin = 12 1 zestaw = g+p+t n * tuzin * zestaw = n * 12(g+p+t) = n * (12g + 12p + 12t) - tyle zapłacisz za n kompletów złożonych z tuzina zestawów O ile to dobrze zrozumiałam, możesz takie rozwiązanie rozważyć rozważyć.

Dodaj swoją odpowiedź