Historia
Marcinex
2021-01-14 17:28:14
Kim byli wibitni myśliciele? prosze odpowiedzcie na to pytanie
Odpowiedź
madz93
2021-01-14 21:09:36

Wybitni miśliciele to filozofowie

Dodaj swoją odpowiedź