Biologia
proszęrozwiąrzcie
2017-06-22 10:07:14
[SIÓDMA KLASA] Na czym polega zdolność adaptacji receptorów w skórze?
Odpowiedź
PeDoEn22
2017-06-22 15:10:50

Zdolność adaptacji jest to cecha, którą wykazuje większość receptorów. Oznacza to, że jeśli dany bodziec działa na organizm przez długi czas, to receptor przestaje odbierać o nim informacje. Zdolność adaptacji receptorów chroni organizm przed zbyt dużą ilością informacji docierających z otoczenia. Ich nadmiar mógłby zakłócić funkcjonowanie ciała.

Dodaj swoją odpowiedź