Chemia
norbert2000
2017-06-22 10:34:34
W reakcji 542g kwasu butanowego c3h7cooh z etanolem c2h5oh otrzymana 500g butanianu etylu c3h7cooc2h5 oraz wodę. Oblicz wydajność tej reakcji chemicznej
Odpowiedź
bynek15
2017-06-22 13:09:52

Cenie pomogę, tylko wygraj z Romanem;) Masy: kwas butanowy - 88 u butanian etylu - 116 u Reakcja i proporcja by ustalić ile estru powstałoby przy 100% wydajności: 88 u 116 u C3H7COOH + C2H5OH → C3H7COOC2H5 + H2O 542 g x x = 714.45 g Otrzymano tylko 500 g. Wydajność: 100% ---- 714.45 g x ---- 500 g x ≈ 70%

jordani
2017-06-22 13:11:07

Obliczamy masy molowe kwasu butanowego i butanianu etylu : M C₃H₇COOH = 4 * 12 + 8 * 1 + 2 * 16 = 88 [g/mol] M C₃H₇COOC₂H₅ = 6 * 12 + 12 * 1 + 2 * 16 = 116 [g/mol] ========================================================== Zapisujemy równanie reakcji : C₃H₇COOH + C₂H₅OH ===H₂SO₄==> C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O ========================================================== Przy równaniu zapisujemy masy zgodne ze stechiometrią reakcji oraz wyliczamy ile powinno powstać nam estru(butanianu etylu) :    88 g -------------------------------------------------- 116 g  C₃H₇COOH + C₂H₅OH ===H₂SO₄==> C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O    542 g ------------------------------------------------ x g ---------------------------------------------------------------------------- x = 542 g * 116 g / 88 g ≈ 714,45 g ========================================================== Teraz wyliczamy wydajność reakcji. Policzymy ją tak, że dzielimy masę powstałego butanianu etylu przez masę, którą powinniśmy uzyskać zgodnie ze stechiometrią równania reakcji : WYDAJNOŚĆ = 500 g / 714,45 g * 100 % ≈ 69,98 % ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź