Chemia
marta2988
2017-06-22 11:01:54
Aluminium może reagować zarówno z roztworem wodorotlenku potasu, jak i roztworem kwasu chlorowodorowego.W obu przypadkach uwalnia się wodór.Oblicz ile litrów wodoru uwolni się jezeli zareaguje dwie jednakowe kawalki aluminium po 3,51g:jeden-z roztworem kwasu chlorowodorowego,drugi z roztworem wodorotlenku potasu. Odpowiedz musi byc 4,368 l i 4,368l
Odpowiedź
KAMu
2017-06-22 14:22:29

2 Al + 6HCl-> 2 AlCl3 +3 H2 54g- 6 g wodoru 3,51 - 0.39 g wodoru 2 Al + 2KOH + 6 H2O -> 2 K[Al(OH)4] + 3 H2 54g-6 g 3,51g - 0.39 g wodoru 2 g = 22.4 dm3 0.39= 8.76 l

szymon011597
2017-06-22 14:23:44

2 Al + 6 HCl =====> 2 AlCl₃ + 3 H₂↑ 2 Al + 2 NaOH + 6 H₂O =====> 2 Na[Al(OH)₄] + 3 H₂↑                                   lub  2 Al + 6 NaOH + 6 H₂O =====> 2 Na₃[Al(OH)₆] + 3 H₂↑ W obu przypadkach z 2 moli atomów glinu  powstają 3 mole cząsteczek wodoru, więc w obu reakcjach powstanie tyle samo wodoru.    m Al = 27 u 54 g --------------------------------- 67,2 l 2 Al + 6 HCl =====> 2 AlCl₃ + 3 H₂↑ 3,51 g ------------------------------- x l ------------------------------------------------------ x = 3,51 g * 67,2 l / 54 g = 4,368 l ODP : W obu przypadkach wydzieli się 4,368 l wodoru.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź