Matematyka
teresa64
2017-06-22 11:08:44
Zadania do rozwiązania w załącznikach.
Odpowiedź
xXxAnIa218xXx
2017-06-22 12:59:50

1) [latex]r=a_2-a_1= frac{14}{36} - frac{1}{2} = frac{14}{36} - frac{18}{36} = frac{-4}{36} =- frac{1}{9} \S_n= frac{2a_1+(n-1)*r}{2} *n= frac{1-(n-1)*(-1/9)}{2} *n= frac{1+1/9*n+1/9}{2}*n=\ frac{10/9+1/9*n}{2} *n= frac{n^2+10n}{18} [/latex] 2) x = 10*10*10*10 = 10000 [latex] frac{ sqrt[4]{10000} }{4} = frac{10}{4} =2.5[/latex] 3) [latex]cos^2x = 1-(sin^2x)iffcos^2x=1- frac{16*17}{17^2} iff\cos^2x= frac{17*17-16*17}{17^2} iff cos^2x = frac{1}{17^2} iff cosx= frac{1}{ sqrt{17} } \tgx= frac{sinx}{cosx}= frac{4 sqrt{17} }{17} * frac{ sqrt{17} }{1} =4[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź