Matematyka
majkkozak
2021-04-08 03:09:24
Co oznacza sytuacja, w ktorej wynagrodzenie nominalne Jana Nowaka w 2011r . w porównaniu z 2010 r. wzroslo o 5% , a wzrost cen w 2011r w porownaniu z 2010r wyniósł 4, 3%? a) sytuacja ta nie ma wpływu na wysokość realnej płacy Jana Nowaka b)Wysokość placy realnej Jana Nowaka w 2011 r jest niższa niż w 2010r c) Wysokość placy realnej Jana Nowaka w 2011r jest wyższa niż w 2010r d) Wysokość płacy realnej Jana Nowaka w 2011r jest taka sama jak w 2010r  
Odpowiedź
sdfd
2021-04-08 08:15:49

Płaca realna jest to płaca nominalna/poziom cen wzrost PR = (+5%) : (+4,3%) wzrost PR = 1 7/43 czyli 1.16 w przyblizeniu (jak kto woli) Co z tego wynika? Przede wszystkim to, iż płaca realna rośnie (o ten wynik) względem roku 2010, czyli odpowiedz c)

Dodaj swoją odpowiedź