Fizyka
camilla23
2021-04-08 03:23:04
1. Wysyłając falę elektromagnetyczną odpowiadającą promieniowaniu widzialnemu, atom: a) pobrał energię. b) stracił energię - elektron przeszedł na orbitę bliższą jądru. c) nie zmienił swojej energii. d) stracił energię - elektron przeszedł na orbitę o większym promieniu. 2. Wskaż zdanie fałszywe: a) Izotopy promieniotwórcze emitują promieniowanie ALFA, BETA i GAMMA. b) Izotopy danego pierwiastka różnią się liczbą protonów w jądrze. c) Izotopy danego pierwiastka różnią się liczbą neutronów w jądrze. d) Cząstki wysyłane przez pierwiastki promieniotwórcze wywołują przemiany jądrowe. 3. Jądro izotopu ołowiu      214                                              Pb    wyemitowało elektron. Jądro, które powstało, zawiera:                                          82                           a) 214 protonów b) 131 neutronów i 82 protony c) 214 neutronów  d) 214 nukleonów      
Odpowiedź
kraca
2021-04-08 06:06:26

1. Aby elektron mógł wyemitować falę elektromagnetyczną najpierw musi pobrać energię aby atom mógł wejść w stan wzbudzenia. Następnie z wyższej orbity przeskakuje na niższą emitując ją w postaci kwantu światła. Zadanie to jest dla mnie wątpliwe, nie do końca precyzyjne. Obstawiałbym jednak: Stracił energię - elektron przeszedł na orbitę bliższą jądru. 2. Zdanie fałszywe to: Izotopy danego pierwiastka różnią się liczbą protonów w jądrze. Atomy różniące się liczbą protonów to izotony. 3. Jądro wyemitowało elektron, skład jądra nie uległ zmianie. 131 neutronów i 82 protony

Dodaj swoją odpowiedź