Historia
MiCk19
2021-04-08 04:04:04
Porownaj system totalitarny w niemczech (nazizm) z komunizmem w zwiazku radzieckim
Odpowiedź
klaudushka
2021-04-08 09:34:10

W obydwu systemach sprawował jeden człowiek lub partia. W Rosji był to Józef Stalin a w | Niemczech był to Adolf Hitler. Nazizm to ustrój narodowosocjalistyczny-w państwie wszystkie środki szły na wojsko i przemysł zbrojeniowy.Jedną z ważnych cech był nienawiść do Żydów.Głównym celem nazistów była eugenika.(oczyszczanie rasy nordyckiej.)Czyli po prostu stworzenie nad człowieka i pozbycie się wszyskich jednostek niepożądanych(Żydzi,homoseksualiści,niepełnosprawni.) Komunizm w Rosji był podobny do nazizmu z wyjątkiem nienawiści do Żydów.Wszystkie środki szły na przemysł zbrojeniowy i wojsko.Państwo miało być dla robotników.

Edytkaaa188
2021-04-08 09:35:25

Po krótce Niemcy - Fuhrer na czele rządu , Adolf Hitler w Związku Radzieckim do 1924 Lenin później Stalin z tytułem Przywódcy Partii Robotniczej. Niemcy - nienawiść do Żydów ( niszczenie sklepów [noc kryształowa] , tworzenie obozów koncentracyjnych, niechęć do homoseksualistów oraz osób innego wyznania) ,Rosja - niszenie cerkwi, zakładanie łagrów, wyniszczanie mniejszośći narodowych, kołchozy. Kult jednostki ( przemianowywanie nazw miast np. Lenino, Stalinogród. W obu tych systemach głowną rolę pełniła jedna partia

Dodaj swoją odpowiedź