Matematyka
vikaiklaudia
2021-04-08 05:12:24
pliss pomużcie mam zadanie na dzisiaj :   a)  5 x pięć siudmych  b) 3 x dwie piąte c) 4 x pięć szustych d ) 12 x trzy piąte  e ) siedem dziesiatych x 8 f ) trzy czwarte x 15
Odpowiedź
566543210
2021-04-08 09:09:45

a) 3 4/7 b) 1 1/5 c)3 1/3 d) 7 1/5 e)5 3/5 f)11 1/4

szesze1410
2021-04-08 09:11:00

[latex]a)\5 * frac{5}{7} = frac{25}{7} = 3frac{4}{7}[/latex] [latex]b)\3 * frac{2}{5} = frac{6}{5} = 1frac{1}{5}[/latex] [latex]c)\4 * frac{5}{3} = frac{10}{3} = 3frac{1}{3} [/latex] [latex]d)\12 * frac{3}{5} = frac{36}{5} = 7frac{1}{5}[/latex] [latex]e)\frac{7}{10} * 8 = frac{28}{5} = 5frac{3}{5}[/latex] [latex]f)\frac{3}{4} * 15 = frac{45}{4} = 11frac{1}{4}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź