Matematyka
jrembiasz
2021-04-08 05:19:14
zając biega z prędkością 65kmh, a gepard o 60%,szybcjej    jak szybko może biec gepard ? o ile procent wolniej biega zając od geparda .
Odpowiedź
krzycho12345
2021-04-08 11:50:34

jeśli biega o 60% szybciej, to biega 160% prędkości zająca. 160%=1,6 1,6 * 65 = 104 km/h O ile procent wolniej biega zając? 104 km/h ------- 100% 65 km/h --------- x% [latex]x= frac{100*65}{104} =62,5\%[/latex] 100%-62,5%=37,5%

Dodaj swoją odpowiedź