Matematyka
Paulinkamotylek13
2021-04-08 17:44:04
rozwiąz rownania wymierne (oczywiscie ,,/' działania pod kreska xd a)  x+1/x-2=x+2/x-3  b)  2x-1/x-1=4x+1/2x+1 
Odpowiedź
dajakinga
2021-04-08 21:02:33

a). [latex]frac{x+1}{x-2}=frac{x+2}{x-3}[/latex] [latex]zal. x eq2 i x eq3[/latex] [latex](x+1)(x-3)=(x+2)(x-2)[/latex] [latex]x^2 -3x +x -3 = x^2 - 4[/latex] [latex]x^2 -3x +x -3 - x^2 + 4=0[/latex] [latex]-2x + 1=0[/latex] [latex]x=frac{1}{2}[/latex] b). [latex]frac{2x-1}{x-1}=frac{4x+1}{2x+1}[/latex] [latex]x eq 1 i x eq -frac{1}{2}[/latex] [latex](2x-1)(2x+1)=(4x+1)(x-1)[/latex] [latex]4x^2-1 = 4x^2 - 4x +x -1[/latex] [latex]4x^2-1 - 4x^2 + 4x -x +1=0[/latex] [latex]3x =0[/latex][latex]x=0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź