Historia
Sara958
2021-04-18 09:29:54
wyjaśnij znaczenie słów:,,muzeum" ,,archiwum" ,,skansen".
Odpowiedź
kaamil007
2021-04-18 12:42:19

Muzeum - jest to miejsce w którym znajdują się rzeczy posiadające wartość historyczną i artystyczną. Muzeum udostępnia oglądanie tych zabytków. Archiwum - gromadzony zbiór danych wiadomości. Skansen - muzeum etnograficzne pod gołym niebem.

Dodaj swoją odpowiedź