Polski
Miyabe
2017-06-22 12:23:54
[SIÓDMA KLASA] Wypowiedz podane wyrazy, dzieląc je na głoski. Określ, które z tych głosek to samogłoski: szept, czajnik, ludzie, cienki, marzyć, dwadzieścia.
Odpowiedź
Sararaw
2017-06-22 18:42:58

szept, sz-e-p-t; samogłoska e czajnik, cz-a-j-n’-i-k; samogłoska a oraz i ludzie, l-u-dź-e; samogłoska e oraz u cienki, ć-e-n-k’-i; samogłoska e oraz i marzyć, m-a-ż-y-ć; samogłoska a oraz y dwadzieścia, d-w-a-dź-e-ś-ć-a; samogłoska a oraz e

paulina695309
2017-06-22 18:44:13

szept/ sz-e-p-t/e czajnik/ cz-a-j-n-i-k/ a, i  ludzie/l-u-dz`-e/u, e cienki/c`-e-n-k-i/e, i marzyć/m-a-rz-y-ć/ a, y dwadzieścia/d-w-a-dz`-e-ś-c`-a/a, e,a

Dodaj swoją odpowiedź