Religia
danio128
2021-06-10 20:47:54
1.Znaki i gesty towarzyszące liturgi  - podstawa klęknięcie: - gest bicia w piersi: -pokropienie wodą święconą: - dym kadzidła: - zapalenie świecy : 2.Wyjaśnij podział sakramentu na : - Chrzest , bierzmowanie i eucharystia: - Sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament namaszczenia : - Sakrament święceń [ kapłaństwo] oraz sakrament małżeństwa: daje najn
Odpowiedź
wigura
2021-06-10 22:51:49

1. Postawa klęknięcia- pokorne ukorzenie się przed Bogiem  Bicie w piersi - przyznanie swojej grzeszności i skrucha  Pokropienie wodą - przypomina to chrzest Jezusa i przynależność do Niego  Dym kadzidła - kadzidło spalane na ołtarzu ukazuje ofiarę Chrystusa. Kadzidło to obecność Boga  Zapalenie świecy - zapalenie światła wiary w duszy  2. Chrzest, bierzmowanie, eucharystia - wtajemniczenie chrześcijanskiego  Pokuty, pojednania, namaszczenia -uzdrowienia swięcen i małżenstwa - niepowtarzalne (raz w życiu)

Dodaj swoją odpowiedź