WOS
misiek9387
2021-06-10 21:28:54
Jakie są zadania Komitetu Praw człowieka w Genewie.
Odpowiedź
luc9393
2021-06-11 01:01:27

Tak w skrócie Ci podam , a potem już tylko skleć to w porządne zdania.  1. Komitet wydaje uwagi ogólne do wyznaczonych artykułów Paktu, w których wskazuje jak artykuły te powinny być interpretowane przez państwa oraz w jaki sposób należy je realizować w ramach krajowych porządków prawnych.  2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań przedkładanych przez państwa-strony Paktu na temat ochrony praw człowieka na ich terytorium. 3. Komitet może (ale nie musi) rozpatrywać państw-stron zarzucające innym państwom-stronom łamanie Paktu ( inaczej można to nazwać skargą międzypaństwową ). Państwa rzadko korzystają z tej możliwości. 

Dodaj swoją odpowiedź