Matematyka
SpidiYoYo
2021-06-10 22:03:04
( [latex]4 sqrt[3]{72} - 6 sqrt[3]{1125} [/latex] )x [latex]2 sqrt[3]{ frac{1}{9} } [/latex]
Odpowiedź
wowcia12
2021-06-11 04:55:17

[latex](8 sqrt[3]{9} - 30 sqrt[3]{9} ) * 2 sqrt[3]{9} = -22 sqrt[3]{9} * 2 sqrt[3]{9} = -44 sqrt[3]{81} = -132 sqrt[3]{3} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź