Historia
darek1112
2021-06-10 22:30:24
na czym polegaltrujpodzial wladzy zaproponowany przez monteskiusza
Odpowiedź
Danio58518
2021-06-11 00:45:18

Monteskiusz zaproponował, aby władze w państwie podzielono między trzy organy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W Polsce władze ustawodawczą pełni Sejm, wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów a sądowniczą Sad Najwyższy i mniejsze sejmy jemu podlegające. Mam nadzieję, że pomogłem :D

Dodaj swoją odpowiedź