Polski
Mathewusz
2017-06-22 14:54:14
[SIÓDMA KLASA] Znajdź w drugiej strofie wiersza parę wyrażeń przeciwstawnych. Do czego się one odnoszą? Na podstawie analizy tych sformułowań wyjaśnij, na czym polega - według podmiotu lirycznego - sprzeczność natury ludzkiej.
Odpowiedź
Martka1516
2017-06-22 17:49:10

Wyrażenie przeciwstawne: „Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.” – wieczny smutek duszy odnosi się do śmierci, natomiast rozkosz ciała do miłości. Podmiot liryczny pokazuje w ten sposób, że wszystko, co otacza człowieka, także on sam nie jest czarno-białe, często jest wewnętrznie sprzeczne. Człowiek kocha, chce żyć, a myśli o końcu tego, co się dzieje, o śmierci – na tym polega sprzeczność natury ludzkiej.

Dodaj swoją odpowiedź