Polski
KlauduŚsŚ
2017-06-22 15:42:04
[SIÓDMA KLASA] Na przykładzie wiersza Szymborskiej omów cechy liryki.
Odpowiedź
Paula2110
2017-06-22 17:40:33

Cechy liryki na podstawie wiersza Miłość od pierwszego wejrzenia: - obecny podmiot liryczny – tutaj obserwatorka dwojga zakochanych, osoba refleksyjna, ciekawa świata - monolog liryczny – tutaj w formie opisu i opowiadania o tym, co mogło wpłynąć na uczucie dwojga ludzi - obfitość środków poetyckich - dotyczy uczuć, przeżyć, refleksji - krótsza forma tekstowa, wierszowana.

Dodaj swoją odpowiedź