Przedsiębiorczość
Konto usunięte
2017-06-22 16:23:04
Przedsiębiorstwo posiada wolne środki w wysokości 10,000 zł, które zamierza ulokować w formie lokaty terminowej na okres 1 roku. Do rozważenia są dwa warianty: I. Lokata oprocentowana w wysokości 8,1% przy jednorazowym naliczeniu odsetek z dołu. II. Lokata oprocentowana w wysokości 8,0%, ale odsetki naliczane są kwartalnie, tj. 2% na kwartał.
Odpowiedź
unnamed123
2017-06-22 19:33:30

I. 10000*0,08=800 II. 10000*1,02^4=824 odp.firma powinna wybrać wariant 2.

Dodaj swoją odpowiedź