Matematyka
10madzia2
2017-06-22 16:57:14
Napisz równanie funkcji, jaką otrzymamy po przesunięciu wykresu funkcji y=F(x) o podany wektor: a) y=-4x^ 2 ( ^2 znaczy :do kwadratu) , w(wektor)= [-4,1] B) y=3x^2 (^2 znaczy: do kwadratu) , w (wektor) ={2,0}
Odpowiedź
ania1717
2017-06-22 19:54:09

[latex]a)\y = -4(x+4)^2 + 1=-4(x^2 +8x+16)+1=-4x^2-32x-63\b)\y=3(x -2)^2 +0=3(x^2-4x+4)=3x^2-12x+12[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź