Biologia
Zak00panY
2017-06-22 17:17:44
położenie,budowa i rola aparatów szparkowych
Odpowiedź
Grazana
2017-06-22 23:42:35

Dzięki aparatom szparkowym jest możliwa wymiana gazowa. Aparat szparkowy jest najczęściej zbudowany z dwóch komórek szparkowych, rozdzielonych otworem - szparką. W częsci graniczącej ze szparką obie komórki aparatu mają pogrubione ściany. Komórki szparkowe mają zdolnośc zmiany kształtu pod wpływem zmiany uwodnienia, czyli turgoru.Aparaty szparkowe występują głównie na spodniej stronie liści, a także na niezdrewniałych pędach rośliny.

Dodaj swoją odpowiedź