Chemia
19052001
2017-06-22 19:00:14
[SIÓDMA KLASA] Znaki umieszczone na puszce z benzyną wykorzystywaną m.in. do czyszczenia pędzli malarskich, informują o właściwościach tej substancji. Wymień właściwości benzyny, korzystając z piktogramów zamieszczonych na jej opakowaniu. Namalowane są wykrzyknik, płomień, w trzecim narysowany jest człowiek do klatki piersiowej z gwiazdą na niej oraz czwarty to uschnięte drzewo z nieżywą rybką.
Odpowiedź
aneczka24241
2017-06-22 21:54:44

Właściwości benzyny: substancja drażniąca, łatwopalna, rakotwórcza, mutagenna, szkodliwa dla środowiska.

Dodaj swoją odpowiedź