Historia
welling
2017-06-22 20:29:04
Przyczyny klęski polaków w czasie powstań, w podpunktach
Odpowiedź
psiejwa
2017-06-22 21:02:13

Pytanie jest ogólne więc podaję również ogólne przyczyny, które miały wpływ na upadek powstań, bez wchodzenia w szczegóły czy były one powodem upadku każdego powstania czy tylko niektórych ⇒ miażdżąca przewaga militarna przeciwnika - regularne wojsko zaopatrywane przez rząd najeźdźcy kontra zbieranina "przypadkowych" ludzi, którzy - poza zapałem - nie umieli walczyć (np. strzelać) i mieli przypadkowo zdobytą broń lub własnoręcznie wykonane namiastki tego, czym w danym okresie się walczyło  ⇒ decentralizacja działań - niektóre powstania zaczynały się w różnych regionach w różnym czasie co ułatwiało ich zdławienie  ⇒ brak centralnego i skutecznego dowództwa, które mogłoby kierować powstaniem na całym obszarze "kraju" oraz właściwie planować taktykę walki - bardzo często zupełnie mylnie szacowano możliwości własnych wojsk oraz przeciwnika ⇒ ograniczona ilość biorących udział ⇒ słabe przygotowanie powstańców - brak możliwości ich szkolenia (nie mogli przecież ćwiczyć na poligonach) ⇒ często zbyt młody wiek walczących - nie mieli sił na to, żeby podołać trudom żołnierskim ⇒ bardzo ograniczone wyposażenie powstańców - brak środków finansowych i zasobów ludzkich ⇒ słabe przygotowanie strategiczne do walki - plany walk robione niemal spontanicznie lub wcale  ⇒ słaby wywiad - brak wystarczających informacji o możliwościach logistycznych przeciwnika oraz sile jego armii  ⇒ częste zmiany na stanowisku dowodzących - wielu z nich po prostu ginęło lub byli aresztowani zanim jeszcze doszło do wybuchu powstania ⇒ wielkie zmęczenie powstańców - nie mogli oni odpoczywać tak jak robili to żołnierze regularnych armii, z którymi walczyli - powstańcy byli w walce niemal cały czas ⇒ ogromna presja zniechęcająca wielu do uczestnictwa - za udział w powstaniu karano nie tylko powstańców ale też ich rodziny i to w sposób bezlitosny ⇒ zdrady i donosy - rzadko ale również zdarzało się, że powstańcy byli zdradzani ⇒ zbyt emocjonalne podejście i nadmierna ufność w pomoc z zewnątrz - wielu uważało, że jak wybuchnie powstanie to tzw. "świat" się dowie i cokolwiek to zmieni. Inni kierowali się zasadą "nie ważne jakim kosztem, byle pokazać że walczymy" co w sposób oczywisty błyskawicznie eliminowało zasoby ludzkie 

Dodaj swoją odpowiedź